Parkering i anslutning till Stockholm Skavsta flygplats
Kontakta oss: (+46) 736-874300 - Email: info@skavstalund.se

Pris och prisinformation

Se vår prislista nedan. Priset är 15 kr per påbörjad timme men det kan aldrig bli mer per dygn än dygnspriset.

TRANSFER TILL OCH FRÅN FLYGPLATSEN INGÅR I PRISET

DYGN TOTALT PRIS DYGNSPRIS
1 75 75
2 150 75
3 225 75
4 300 75
5 350 50
6 400 50
7 450 50
8 490 40
9 530 40
10 570 40
11 610 40
12 650 40
13 690 40
14 730 40
15 760 30
16 790 30
17 820 30
18 850 30
19 880 30
20 910 30
21 940 30
22 970 30
23 1000 30
24 1030 30
25 1060 30
26 1090 30
27 1120 30
28 1150 30
29 1180 30
30 1210 30
31 1240 30

Efter det 31:a dygnet är kostnaden 30 kr per dygn oavsett hur länge man står.

DYGN TOTALT PRIS DYGNSPRIS
1 100 100
2 180 80
3 260 80
4 340 80
5 380 40
6 420 40
7 460 40
8 460 0
9 500 40
10 540 40
11 580 40
12 620 40
13 660 40
14 700 40
15 700 0
16 730 30
17 760 30
18 790 30
19 820 30
20 850 30
21 880 30
22 910 30
23 940 30
24 970 30
25 1000 30
26 1030 30
27 1060 30
28 1090 30
29 1120 30
30 1150 30
31 1180 30

Efter det 31:a dygnet är kostnaden 30 kr per dygn oavsett hur länge man står.